OrCams vilkår & fortrolighedspolitik


OrCam Technologies

Vilkår og betingelser.

Nyligt opdateret i maj 2018

Velkommen til OrCam MyEye, leveret af OrCam Technologies (“OrCam” eller “vi”).

OrCams udnytter styrken i kunstigt syn ved at indarbejde banebrydende teknologi i en bærbar platform, der forbedrer livet for enkeltpersoner, der er svagtseende.

Disse vilkår og betingelser (“V&B”) repræsenterer reglerne og retningslinjerne, der styrer din adgang til og brug af mobilapplikationen OrCam MyEye (“App”), OrCams enheder, og/eller andre tjenester (samlet “Tjenester“) og udgør en juridisk bindende kontrakt mellem dig og OrCam inklusive dets tilknyttede selskaber og datterselskaber . Læs disse V&B omhyggeligt og besøg denne side regelmæssigt for at se opdateringer og ændringer

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med disse V&B, bedes du kontakte os på: support@orcam.com.

Ved at downloade appen og/eller bruge OrCams tjenester, accepterer du at være bundt af disse V&B, brugervejledningen der ledsager din enhed (“Brugervejledning”), OrCams fortrolighedspolitik og OrCams cookie-politik, der alle kan ændres fra tid til anden. Hvis du ikke accepterer at være bundet af disse V&B, skal du stoppe med at bruge tjenesterne og afinstallere appen fra din enhed. Så længe du ikke ophører med at bruge nogen af tjenesterne, anses du for at have accepteret disse V&B.

Vores tjenester

Hvem kan bruge tjenesterne. Vores tjenester er beregnet til (i) brugere over 16 år, børn under en sådan alder har ikke tilladelse til at registrere sig eller bruge vores tjenester uden tilsyn og samtykke fra en forælder eller værge; (ii) brugere som ikke har nogen juridisk, medicinsk eller anden begrænsning, der kan forhindre eller begrænse brugeren fra at bruge tjenesterne eller indgå aftaler; (iii) brugere som bruger tjenesterne til deres personlige, ikke-kommercielle brug.

Før du bruger appen eller tjenesterne skal du:

Læse hele brugervejledningen, herunder de vigtige sikkerhedsinstruktioner.

Modtage personlig- eller onlinetræning af en autoriseret OrCam Trainer eller deltage i et OrCam-træningsprogram.

Vigtig sikkerhedsbemærkning. Selvom vi gør vores bedste for at sikre, at vores tjenester leverer en pålidelig oplevelse for vores brugere, kan vi ikke garantere, at der ikke opstår fejl i identifikation eller andre fejl. Vores tjenester er ikke beregnet til og du må ikke sætte din lid til dem under omstændigheder, hvor sådanne potentielle funktionsfejl kan forårsage alvorlig skade, være livstruende eller sundhedstruende eller på anden måde bringe dig eller andre i fare. Tjenesterne er specifikt ikke beregnet til at muliggøre kørsel af køretøjer, betjening af maskiner, identificering af medicin eller rengøringsmidler, fastlæggelse af eksistensen af allergener eller i forbindelse med andre farlige materialer eller udstyr.

Intet i disse V&B, brugervejledningen eller OrCam-træningsprogrammet erstatter behovet for at brugeren udøver skøn, forsigtighed og sund fornuft i forbindelse med brug af vores tjenester og eventuelle sikkerhedsproblemer.

Oprette en konto

Du skal muligvis oprette en konto for at aktivere og bruge appen og tjenesterne. Du accepterer at give os nøjagtige, opdaterede og komplette oplysninger som nødvendigt for at oprette en konto og afslutte registrerings- og aktiveringsprocessen. Du accepterer endvidere at holde disse oplysninger opdaterede. Du har ret til at anmode om sletning eller begrænsning af dine personlige oplysninger, og vi vil overholde sådanne anmodninger i det omfang det kræves i henhold til gældende lovgivning. Yderligere oplysninger om, hvordan vi bruger personoplysninger, finder du i vores fortrolighedspolitik.

Du er fuldt ud ansvarlig for at bevare fortroligheden af dine login-oplysninger, dvs. dit brugernavn og din adgangskode. Du accepterer og forpligter dig til ikke at bruge en anden brugers login-legitimationsoplysninger på noget tidspunkt eller at videregive dine login-legitimationsoplysninger til nogen anden bruger eller anden tredjepart. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted gennem din konto. Du accepterer at underrette os øjeblikkeligt, hvis du har mistanke om uautoriseret brug af dine login-oplysninger eller din konto.

Ændringer af vores tjenester

Vi forbedrer løbende vores tjenester og udvikler nye funktioner, produkter og tjenester samt forbedringer og rettelser til eksisterende tjenester. Derfor kan vi til enhver tid og efter vores eget skøn med eller uden varsel foretage ændringer i tjenesterne, enten ved at tilføje eller fjerne funktioner, produkter og funktionaliteter, eller ved at levere opdateringer, herunder rettelser, eller ved at suspendere eller indføre begrænsninger med hensyn til tjenesterne eller ved at lave andre ændringer af tjenesterne (“Ændringer”).

Vi vil implementere ændringer, inter alia, via softwareopdateringer herunder automatiske opdateringer. Du accepterer automatiske opdateringer og accepterer desuden, at tjenesterne kan blive negativt påvirket, hvis du ikke tillader installation eller implementering af sådanne ændringer. Du accepterer også, at disse V&B, som ændret fra tid til anden, vil gælde for enhver og alle ændringer. Derudover har vi ingen forpligtelse til at levere ændringer eller fortsætte med at levere eller aktivere særlige funktioner eller funktionalitet på nogen af vores tjenester.

Nogle af vores tjenester kan frigives i deres testfase og stilles til rådighed som en “Privat Beta”-version. Dette betyder, at vi muligvis endnu ikke har afsluttet udviklingen af alle tilgængelige tjenester, og at ikke alle funktioner er fuldstændigt funktionelle eller tilgængelige.

OrCam forbeholder sig, til enhver tid og fra tid til anden, retten til, uden at være forpligtet til at give forudgående varsel, at ændre, suspendere eller indstille, midlertidigt eller permanent, tjenesterne eller enhver del af dem eller brugerens adgang hertil, alt efter eget skøn. Du kan ikke indgive krav eller klage mod OrCam, eller mod nogen af OrCams tilknyttede parter eller selskaber, for at anvende sådanne ændringer eller for fejl, der er forbundet med sådanne ændringer.

Begrænsninger

Du må ikke, hverken direkte eller indirekte (medmindre love forbyder disse begrænsninger, eller du har vores skriftlige tilladelse til det), og du forpligter dig til ikke ville, og ikke at tillade andre at:

Ændre tjenesterne, eller dekompilere, adskille eller på anden måde forsøge, direkte eller indirekte, at forstyrre tjenesterne, serverne eller netværk, der er forbundet med tjenesterne, nægte tjenester til, hacke, reverse engineer eller på anden måde forstyrre tjenesterne og deres underliggende software eller anden teknologi, kode, algoritme eller anden proprietær information om OrCam på nogen måde, eller undlade at overholde krav, procedurer, politikker eller forskrifter for netværk, der er forbundet til tjenesterne og/eller forstyrre den automatiske proces til download og/eller installation af de obligatoriske opdateringer eller opgraderinger til tjenesterne, med eller uden forudgående varsel;

Forsøge på at omgå eller overvinde teknologiske beskyttelsesforanstaltninger, der har til formål at begrænse adgangen til nogen del af tjenesterne, teknologien eller software hertil;

Oprette en database ved systematisk at downloade og lagre alt eller noget indhold fra tjenesterne;

Bruge tjenesterne til ulovlige, umoralske eller uautoriserede formål, til at tilskynde til kriminel adfærd eller adfærd, der udgør en kriminel handling i henhold til enhver lov, eller på en måde, der kan give anledning til civilretligt ansvar eller anden retssag, herunder, men ikke begrænset til, at bruge tjenesterne for at downloade indhold i strid med ophavsretten, til distribution eller udvikling af malware, foretage enhver handling, der vedrører piratkopiering på nettet osv.;

Bruge tjenesterne på nogen måde, der er forbudt i disse V&B;

Brug automatiserede midler eller interface til at få adgang til tjenesterne eller udtrække andres brugeroplysninger;

Bruge eller udvikle tredjepartsapplikationer, der interfacer eller interagerer med tjenesterne eller andres brugeroplysninger;

Bruge OrCam-logoer eller -mærker til noget formål uden først at have fået OrCams skriftlige samtykke;

Krænke enhver tredjeparts eller anden brugers ret til privatliv eller andre rettigheder, eller høste eller indsamle personoplysninger om brugere af tjenesten (herunder en anden brugers konto, brugernavn eller adgangskode, anmode om login-oplysninger);

Bekæmpe, misbruge, chikanere, true eller på anden måde krænke andres lovlige rettigheder, herunder immaterielle rettigheder (dvs. ophavsret og patenter);

Overføre eller på anden måde tilgængeliggøre i forbindelse med tjenesterne enhver computerkode, fil eller program, inklusive virus, orm, Trojan Horse, spyware eller andet, der kan eller er beregnet til at skade eller kapre driften af hardware, software, eller telekommunikationsudstyr eller enhver anden faktisk eller potentielt skadelig, forstyrrende eller invasiv kode eller komponent;

Forstyrre eller gribe ind i driften af tjenesterne, eller de servere eller netværk, der er vært for tjenesterne eller stille tjenesterne til rådighed, eller fravige eventuelle krav, procedurer, politikker eller regler for sådanne servere eller netværk;

Undersøge, scanne eller teste sårbarheden ved vores tjenester;

Sælge, licensere eller udnytte nogen brug af eller adgang til tjenesterne til kommercielle formål;

Indramme eller spejle nogen del af tjenesterne;

Vi forbeholder os retten til at nægte at levere tjenesterne og kan til enhver tid opsige eller suspendere din konto eller adgang til tjenesterne, i tilfælde af at din brug krænker disse V&B eller gældende lov. Du kan opsige disse V&B til enhver tid og af en hvilken som helst grund ved at stoppe med at bruge tjenesterne og afinstallere appen fra din enhed.

Privatlig

OrCam respekterer brugernes ret til privatliv, og vi forpligter os til at beskytte vore kunder og brugers personlige oplysninger.

Det er vigtigt for os at sørge for, at du forstår vores privatlivspolitik og dine rettigheder i forbindelse med de personlige oplysninger, vi muligvis har om dig. Du skal også være opmærksom på, at vi bruger cookies og lignende teknologier til at indsamle og gemme oplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Se venligst vores cookiepolitik nedenfor, for at lære mere.

Ejerskab

Tjenesterne, appen, deres underliggende teknologi og alt indhold og information leveret på og gennem tjenesterne, herunder, uden begrænsning, alle OrCams logoer, varemærker, grafik, design, information, tekster, databaser, billeder, data, underliggende software, kode, algoritme, teknologi, hardware, firmware, patenter og andet materiale, der vises, tilgængeligt eller tilknyttet tjenesterne, tilhører OrCam, er ophavsretligt beskyttet og/eller varemærker tilhørende OrCam og/eller proprietær information, patenter og viden beskyttet af regler om forretningshemmeligheder, patenter eller på anden måde og ejes udelukkende af OrCam og dets tilknyttede selskaber og/eller licensgivere. OrCam bevarer enhver og alle rettigheder, herunder enhver og alle intellektuelle ejendomsrettigheder, i tjenesterne, appen og alt det ovenstående (samlet, “OrCams intellektuelle ejendomsret”).

Du har ikke ret til at ændre, redigere, kopiere, reproducere, offentliggøre, gøre tilgængelig for offentligheden, sælge, leje, distribuere, udsende, transmittere, oprette derivater fra, reverse engineer, ændre, formidle til en tredjepart, forbedre eller i på nogen måde udnytte nogen del af tjenesterne eller OrCams intellektuelle ejendom. Intet i disse V&B skal fortolkes som en fravigelse af OrCams rettigheder til den intellektuelle ejendom eller overførsel af sådanne rettigheder til brugeren.

Uden at fravige ovenstående præciseres det, at “OrCam”, OrCam-logoet og andre handels- og/eller servicemærker tilhører OrCam.

Med forbehold af fuld overholdelse af alle bestemmelser i disse V&B og fuld betaling af vederlag til OrCam i forbindelse med brug af tjenesterne, giver OrCam dig en personlig begrænset ret at bruge appen og tjenesterne, udelukkende til dine personlige, ikke-kommercielle behov, der ikke kan overdrages, ikke er eksklusiv, som kan tilbagekaldes efter forgodtbefindende, og som ikke kan gives i underlicens.

Indhold og sikkerhedskopering

Vores tjenester giver brugerne mulighed for at oprette visse personlige etiketter til deres brug, såsom identifikation af personer og produkter med navne valgt af brugeren (“Brugerindhold”). Brugerindhold kan krypteres og gemmes i vores cloud-tjenester for at give vores brugere en sikkerhedskopi af deres indhold.

Vi har ikke adgang til, gennemgår eller overvåger ikke brugerindhold. Vi bruger ikke brugerindhold eller behandler det på anden måde end at stille en krypteret sikkerhedskopi af dataene til rådighed for brugeren.

Du er eneansvarlig for alt brugerindhold. OrCam kontrollerer ikke og kender ikke til indholdet af brugerindhold, og er ikke ansvarlig i forbindelse med sådant indhold.

Vi elsker at høre fra vores brugere. Hvis du vælger at give os feedback eller forslag, anerkender og accepterer du, at vi kan bruge sådan feedback til ethvert formål, og frafalder enhver form for krav om vederlag eller erstatning.

Tredjeparter

Vores tjenester er designet til at gøre det muligt for vores brugere at interagere med verden og med mennesker, tjenester, produkter og aktiviteter i den. Vi kontrollerer ikke og er ikke ansvarlige for sådanne interaktioner med tjenester og produkter leveret af tredjepart (“Tredjepartstjenester”), og støtter eller anbefaler ikke nogen specifik tredjepartstjeneste.

Du skal udvise omhu og god dømmekraft, når du bruger, interagerer med eller deltager i tredjepartstjenester. Afhængigheden af tredjepartstjenester sker udelukkende for brugerens eget ansvar.

Kommunikation med os

Ved at bruge tjenesterne accepterer du udtrykkeligt, at vi kan kommunikere med dig vedrørende tjenesterne eller svare på din kommunikation til os via appen, via e-mail eller andre elektroniske midler, der er rettet til din enhed, og at visse oplysninger om din brug af appen kan blive kommunikeret til os automatisk fra din enhed.

ANSVARSBEGRÆNSNING OG GARANTI

OrCam giver ikke nogen erklæringer eller garantier vedrørende tjenesterne, appen, deres funktioner eller eventuelt output, som de producerer. OrCams begrænsede produktgaranti til slutbrugeren (“Begrænset garanti“) dækker ejeren af et OrCam-produkt mod fejl i materiale eller udførelse på det tidspunkt, hvor det oprindeligt købtes, i en efterfølgende periode på et (1) år og for enhver yderligere gældende lovmæssig garantiperiode. Originalt bevis for køb/levering kræves af ejeren for at opnå denne dækning. OrCam vil efter eget skøn reparere eller erstatte ethvert produkt, der efter OrCams vurdering er omfattet af denne begrænsede garanti. OrCam er ikke ansvarlig for forhold, der opstår som følge af forsætlig skade eller misbrug af produktet. Ejeren er ansvarlig for omkostningerne ved forsendelse af produktet til det sted, der er angivet af OrCam. Denne begrænsede garanti er den eneste og eksklusive garanti gældende for OrCam-tjenester. Ingen tredjepart har beføjelse til at gøre indsigelser, udstede garantier eller indgå aftaler på vegne af OrCam med hensyn til OrCam-produkter.

OrCam giver ingen garantier af nogen art ud over dem, der udtrykkeligt er angivet heri. OrCam er under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelle særlige, sikkerhedsstillelser, indirekte, straffende, tilfældige, følgeskader eller typiske skader i forbindelse med eller som følge af brugen af tjenesterne og/eller appen.

Medmindre andet er udtrykkeligt anført her, anerkender og accepterer du, at tjenesterne og appen og alt deres indhold leveres “som det er”, “som tilgængeligt” og “med alle fejl”, og udelukkende bruges på din egen risiko, i det videst muligt omfang tilladt ved lov.

Uden at fravige nogen bestemmelser, der begrænser ansvaret i henhold til disse V&B, vil den begrænsede garanti, hvis den er relevant for brugeren, ikke være gældende, og ejeren skal refunderer OrCam for eventuelle omkostninger og udgifter, der er afholdt i tilfælde af at: (i) Tjenesterne er blevet brugt på anden vis end i overensstemmelse med brugervejledningen og disse V&B eller andre skriftlige betjeningsanvisninger leveret af OrCam. (ii) Tjenesterne har været udsat for manipulation, misbrug, uagtsomhed eller ulykke. (iii) Mærkaterne til identifikation af delene er blevet fjernet, eller enheden er blevet ændret på anden måde. (iv) Et OrCam-produkt er blevet åbnet, ændret, repareret, serviceret, vedligeholdt eller ændret af nogen anden end en autoriseret OrCam-repræsentant. (v) Tjenesterne er blevet kombineret med software, hardware eller andet udstyr, der ikke leveres af OrCam eller ikke er godkendt skriftligt af en autoriseret OrCam-repræsentant på forhånd. (vi) Et OrCam-produkt med vilje er blevet beskadiget eller udsat for vand, varme eller højspænding. (vii) Tjenesterne er blevet brugt af en person, der ikke har gennemført træning med en autoriseret OrCam Trainer™ eller har gennemført et personligt eller online OrCam træningsprogram. Eventuelle dele udskiftet i henhold til garantien er under garanti i den resterende tid af den oprindelige garantiperiode eller i halvfems (90) dage fra reparationsdatoen, alt efter hvad der er længst. Hvis du mener, at dit produkt har brug for support under garanti, bedes du kontakte os på: support@orcam.com. Du er ansvarlig for forsendelsesomkostninger i forbindelse med garantiindgrebet. Men hvis det er fastslået, at garantianmodningen er gyldig, betaler OrCam de samlede omkostninger ved forsendelse af det reparerede eller udskiftede produkt.

ORCAM FRASIGER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHED, EJERSKAB, IKKE-KRÆNKELSE, RESULTATER, NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED, TILGÆNGELIGHED, KOMPATIBILITET, EGNETHED, PÅLIDELIGHED, RETTIDIGHED , KVALITET OG FRAVÆR AF VIRUSSER. ORCAM GARANTERER IKKE, AT PRODUKTET VIL VÆRE FEJLFRIT ELLER “BUG”-FRIT, VIL FUNGERE UDEN AFBRYDELSE, AT ALLE BILLEDER ELLER LYDE PRODUCERET AF PRODUKTET VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER AT BETJENINGEN AF PRODUKTET VIL VÆRE SIKKER, OG FRASIGER SIG HERMED ETHVERT ANSVAR PÅ GRUND DERAF. DETTE AFSNIT SKAL HÅNDHÆVES VIDEST MULIGT I DET OMFANG, DET ER TILLADT AF GÆLDENDE LOV.

Tjenesterne og/eller appen understøtter ikke alle typer enheder, og det er dit ansvar at kontrollere muligheden for at bruge din enhed med tjenesterne. Dele af tjenesterne kan være afhængige af tilgængeligheden og kontinuiteten af den trådløse internetforbindelse af enheden. Brugeren skal betale alle gebyrer fra en mobiltelefonudbyder, der er forbundet med brug af internetkommunikation til tjenesterne, herunder i tilfælde af overskridelse af brugerens mobiltelefonpakke.

Tilbagebetalingspolitik. Du kan returnere din ubeskadigede enhed og få den tilbagebetalt inden for den frist, der kræves i henhold til lokal lovgivning eller 30 dage efter modtagelsen, alt efter hvad der er længst. Returnerede produkter kan være pålagt et lagergenopbygningsgebyr. Uddannelsesgebyrer kan ikke refunderes. Kontakt din lokale repræsentant eller OrCam support for at indlede en returneringsproces.

ORCAMS HELE ANSVAR OG DIT EKSKLUSIVE RETSMIDDEL MED HENSYN TIL ALLE TVISTER MED OS (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DIN BRUG AF TJENESTERNE) ER AT OPHØRE MED AT BRUGE TJENESTERNE. ORCAM OG DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER ELLER DERES RESPEKTIVE AKTIONÆRER, DIREKTØRER, FUNKTIONÆRER, MEDARBEJDERE, TJENESTEYDERE ELLER AGENTER ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, AFLEDTE ELLER STRAFFESKADER (SELV HVIS DE MED RIMELIGHED KUNNE FORUDSES) I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF TJENESTERNE. DISSE UNDTAGELSER FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, KONSEKVENTE ELLER EKSTRAORDINÆRE SKADER INKLUDERER, UDEN BEGRÆNSNING, SKADER FOR TABT FORTJENESTE, TABTE DATA, TAB AF GOODWILL, ARBEJDSSTOP, COMPUTERFEJL ELLER FUNKTIONSFEJL, SELV HVIS VI ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN DERFOR OG UAFHÆNGIGT AF DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE TEORI, HVORPÅ KRAVET ER BASERET. EFTERSOM NOGLE STATER ELLER JURISDIKTIONER IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR AFLEDTE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, ER VORES ANSVAR I SÅDANNE STATER ELLER JURISDIKTIONER, BEGRÆNSET TIL DET OMFANG, DER ER TILLADT AF LOVEN. BRUGERENS ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT VI UDEN DE FOREGÅENDE UDELUKKELSER OG BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR, IKKE VILLE KUNNE TILBYDE TJENESTERNE.

For at undgå tvivl er OrCam ikke ansvarlig over for dig eller tredjepart for skade, tab, personskade eller tort forårsaget af dine handlinger som et resultat af indhold, der præsenteres via appen og tjenesterne.

OrCam påtager sig ikke noget ansvar, hvis nogen af tjenesterne blev brugt på anden vis end i overensstemmelse med instruktionerne i brugervejledningen og/eller træningsprogrammet. Tjenesterne må ikke benyttes under omstændigheder, der potentielt kan være livs- eller sundhedsfarlige (herunder til at identificere medicin/læse recepter), eller som kan medføre økonomisk tab. Tjenesterne må især aldrig benyttes ved bilkørsel eller betjening af tungt maskineri af nogen art. OrCam er ikke ansvarlig i tilfælde af, at tjenesterne anvendes i sådanne situationer eller i situationer, som på anden vis overtræder brugervejledningen eller disse V&B.

Du anerkender og forstår, at appen og/eller tjenesterne kræver internetforbindelse, der kan have forskellige tilknyttede gebyrer (såsom udgifter til mobildata) og kræver forbrug af mobilenhedens batteri. Du har intet krav overfor OrCam med hensyn til ovennævnte.

MISLIGHOLDELSE OG SKADESERSTATNING

Uden at fravige gældende lov, accepterer du at skadesløsholde OrCam og dets medarbejdere, funktionærer, direktører og agenter samt alle tredjepart fra og imod alle krav, skader, udgifter, tab og forpligtelser, der opstår som følge af din overtrædelse af disse V&B.

Diverse

Vi kan ændre disse V&B fra tid til anden efter vores skøn. Hvis der indføres grundlæggende ændringer, vil er blive offentliggjort en meddelelse i den opdaterede version af tjenesterne.   Din fortsatte brug af tjenesterne, efter at disse V&B er blevet ændret betyder, at du accepterer de opdaterede V&B. Hvis du er uenig i de opdaterede V&B eller til et af deres vilkår, skal du indstille al yderligere brug af tjenesterne.

Disse V&B og tjenesterne styres udelukkende af lovene i staten Israel, uden at de er i konflikt med nogen lovprincipper. Enhver tvist, krav eller kontrovers, der opstår som følge af, i forbindelse med eller relateret til disse V&B og tjenesterne, vil være under den eksklusive jurisdiktion af den kompetente domstol i Jerusalem, Israel.

Du må ikke tildele eller overføre dine rettigheder i og til tjenesterne eller tillade nogen anden person at bruge din enhed eller få adgang til din konto på appen uden forudgående skriftlig tilladelse fra OrCam. OrCam kan overdrage sine rettigheder i og til tjenesten til en tredjepart efter eget, absolutte skøn, forudsat at tredjeparten påtager os vores forpligtelser over for dig i henhold til disse V&B.

Disse V&B udgør, sammen med de politikker, der er en integreret del af disse V&B, dvs. fortrolighedspolitikken og cookie-erklæringen, den fulde og komplette aftale mellem dig og os vedrørende OrCam Services.

Disse V&B og din brug af tjenesterne opfattes ikke og må ikke opfattes som om, at der skabes et forhold, partnerskab, joint venture, arbejdsgiver-medarbejder, agentur eller franchisegiver-franchisetager-forhold på nogen måde og af nogen art mellem parterne.

Du er velkommen til at kontakte os vedrørende ethvert spørgsmål, der vedrører disse V&B eller tjenesterne, ved at sende os en e-mail på: support@orcam.com.

OrCam Technologies

OrCam MYEYE

Privatlivspolik

Nyligt opdateret i maj 2018

OrCam ved at dit privatliv er vigtigt og vi forpligter os til at beskytte vore kunder og brugers personlige oplysninger.

Denne erklæring beskriver, hvordan OrCam Technologies, herunder dets partnere og datterselskaber (samlet “OrCam” eller “os” eller “vi“) behandler personlige vores kunders og brugeres personlige oplysninger i forbindelse med tjenester leveret af os, vores hjemmeside og MyEye mobilapplikation (henholdsvis “appen” og “tjenesterne“), hvilke typer personoplysninger vi indsamler og behandler, til hvilke formål vi bruger og behandler dine personlige oplysninger, hvordan dine personoplysninger er beskyttet og med hvem dine personoplysninger kan deles.

Det er vigtigt for os at sørge for, at du forstår vores privatlivspolitik og dine rettigheder i forbindelse med de personlige oplysninger, vi har om dig. Du skal også være opmærksom på, at vi bruger cookies og lignende teknologier til at indsamle og gemme oplysninger, når du besøger vores hjemmeside på: www.orcam.com for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse. Se venligst vores cookiepolitik nedenfor, for at lære mere om brugen af sådanne teknologier.

Hvis du har en bekymring i forbindelse med dit privatliv, som ikke er gennemgået i følgende fortrolighedserklæring, bedes du kontakte os på: privacy@orcam.com og fortælle os om den bekymring.

Hvis du vælger at downloade appen, bruge, interagere med, registrere eller give oplysninger til os i forbindelse med vores tjenester, accepterer du udtrykkeligt brugen af sådanne oplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring. Du må ikke bruge tjenesterne eller indsende nogen oplysninger til os, hvis du ikke accepterer nogen af betingelserne herunder. Denne fortrolighedserklæring må ikke fortolkes på nogen måde, som fraviger vores vilkår for brug eller enhver anden aftale indgået af og mellem OrCam og dig.

HIGHLIGHTS:

 • Du er ikke forpligtet til at give os personlige oplysninger. Det er fuldstændig frivilligt at dele personlige oplysninger med os.
 • Vores tjenester er beregnet til brugere over 16 år, eller en tilsvarende minimumsalder, for at kunne give samtykke til behandling af personlige oplysninger i den relevante jurisdiktion. Børn under denne alder må ikke registrere sig eller bruge vores tjenester. Hvis du er under denne alder bør du stoppe med at bruge vores tjenester med det samme.
 • Du har ret til at anmode om, at gennemgå, ændre, slette eller begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse. Bemærk venligst, at hvis du ønsker at slette eller begrænse behandlingen af dine personlige data, kan din brug af tjenesterne begrænses eller deaktiveres.
 • Vi sælger ikke, handler ikke med eller udlejer brugernes personoplysninger til tredjeparter. Vi deler kun personlige oplysninger med tredjeparter i forbindelse med levering af tjenesterne til vores brugere eller andre begrænsede omstændigheder, der er angivet her.

Følgende emner er inkluderet i vores fortrolighedserklæring. Du kan klikke på et emne og blive henvist til de relevante oplysninger:

 

Hvad er personlige oplysninger, og hvilke oplysninger indsamles om mig af OrCam?

Hvad vil OrCam gøre med mine personlige oplysninger?

Retsgrundlag for behandling af personlige oplysninger

Deling af personlige oplysninger med andre

Hvordan beskytter OrCam mine personlige oplysninger?

Hvor længe gemmer OrCam mine personlige oplysninger?

Hvad kan jeg gøre for at kontrollere mine personlige oplysninger?

Vil Orcam overføre mine personlige oplysninger internationalt?

Personer under 16

Gældende lovgivning

Hvordan kan jeg kontakte OrCam?

Cookieerklæring

 

1. Hvad er personlige oplysninger, og hvilke oplysninger indsamles om mig af OrCam?

Personlige oplysninger” betyder enhver information, der identificerer eller kan bruges til at identificere en fysisk person, herunder, men ikke begrænset til, for- og efternavn, telefonnummer, e-mail-adresse, IP-adresse, faktureringsoplysninger mv.

OrCam indsamler følgende typer af personlige oplysninger:

 • Oplysninger som du giver om dig selv

Når du kontakter os eller køber vores produkt via vores hjemmeside, bliver du bedt om at give os visse oplysninger, kontaktoplysninger (navn, email adresse, id, postadresse og telefonnummer), din placering, betalingsoplysninger, fødselsdato, relevant medicinsk tilstand, din interesse for vores produkter og andre oplysninger.

Når du registrerer en konto på appen, indsamler og behandler vi de oplysninger, du giver under registreringen, f.eks. dine kontaktoplysninger.

Hvis du kontakter vores kundeservice for at få hjælp i forbindelse med eventuelle spørgsmål, du måtte have, eller når vi håndterer registrerings- eller garantiproblemer eller du kontakter os med andre formål, som f.eks. at give feedback, beholder vi i disse sammenhænge oplysningerne som gives til os. Sådanne oplysninger kan ud over dine kontaktoplysninger og arten af dit kundeserviceproblem, indeholde oplysninger om din enhedsmodel og serienummer, din placering, statistikker vedrørende din betjening af enheden og den måde, som du betjener enheden på.

Vi indsamler også automatisk visse oplysninger i forbindelse med brugen af appen og enheden, såsom hardware-, software- eller internet-netværksinformation, operativsystem, versioner, indstillinger (dvs. sprog), statistikker om din brug af appen og enheden samt placeringsoplysninger, data om datoen og tidspunktet for din interaktion med appen og enheden og yderligere oplysninger om den måde, du interagerer med appen og enheden på, fx anvendte funktioner, besøgte sider, vist indhold, nedetid , nulstilling osv. Denne information bruges af os til diagnostiske formål, til at analysere, hvordan appen og enheden bruges, og for at sikre driften af appen, enheden og vores tjenester.

 • Oplysninger som du giver om andre

I tilfælde af at du interagerer med os på vegne af en person, der er tæt på dig, kan du eventuelt give os personlige oplysninger om den pågældende person. Selvom vi værdsætter at du tager dig af andre, skal du være opmærksom på, at det er dit ansvar at sikre, at enhver person, hvis personlige oplysninger du giver os, er opmærksom på principperne i denne erklæring og accepterer, at du vil udlevere personlige oplysninger til os på dette grundlag.

Bemærk venligst, at vi måske ikke kan levere alle tjenester til den person, på hvis vegne du kontaktede os uden at modtage hans/hendes direkte samtykke. Vi kan derfor blive nødt til at anmode om din hjælp til at kommunikere med den pågældende person.

 • Oplysninger som automatisk indsamles as os

Når du besøger vores hjemmeside eller installerer vores app, indsamles visse oplysninger automatisk ved hjælp af cookies, web-beacons og lignende teknologier. Se venligst vores cookiepolitik nedenfor, for at lære mere om brugen af sådanne teknologier.

Personlige oplysninger som automatisk indsamles kan omfatte IP-adresse, hardware, software eller internetbrowser information, operativsystem, versioner, indstillinger (dvs. sprog), statistikker vedrørende din brug af vores tjenester og placering. Vi indsamler også oplysninger om dato og klokkeslæt for dit besøg på vores hjemmeside, apps og sociale mediesider, oplysninger om, hvordan du interagerer med vores hjemmeside eller app, såsom sider, du har besøgt, indhold, du har set osv.

 • Data vi modtager fra andre

I det tilfælde at du har købt vores produkter indirekte via en partner eller OrCam distributør, kan vi muligvis modtage personlige oplysninger om dig i forbindelse med sådant køb og brugen af vores produkt. For eksempel, når en distributør overfører data vedrørende en klient i forbindelse med kundesupportproblemer.

2. Hvad vil OrCam gøre med mine personlige oplysninger?

  • Ikke-personlige oplysninger.

Ikke-personlige oplysninger bruges primært til click-stream-analyse for løbende at kunne forbedre og vedligeholde vores tjenester, herunder blandt andet at måle og forstå niveauet af engagement i vores tjenester, generelle forretningsanalyser og for at kunne give en mere personlig oplevelse og et skræddersyet indhold, for at sikre den tekniske funktion, for at forhindre svigagtig brug af vores tjenester og til at udvikle nye tjenester.

 • Personlige oplysninger.

Personlige oplysninger bruges kun til følgende begrænsede formål:

 • Levering af vores tjenester og produkter til brugere, at kommunikere med brugere vedrørende kundeserviceproblemer, eller at give opdateringer med hensyn til væsentlige ændringer i denne fortrolighedserklæring eller vores brugsbetingelser.
 • Reagere på spørgsmål eller kommentarer og hjælpe med at løse eventuelle problemer.
 • Med henblik på vores legitime interesser, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.
 • For at beskytte sikkerheden eller integriteten af vores databaser og tjenesterne og tage forholdsregler mod juridisk ansvar.
 • At forbedre vores produkter og tjenester og udvikle nye funktioner, produkter og tjenester.
 • Forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og mobilapp, og tilpasse vores tjenester til dine interesser.
 • At beskytte og håndhæve vores juridiske rettigheder og rettigheder for vores brugere og tredjeparter.
 • Sikkerhedskopiering af brugerindhold
  • Appen giver brugerne mulighed for at oprette visse personlige etiketter til deres brug, såsom identifikation af personer og produkter med navne valgt af brugeren (“Brugerindhold”). Brugerindhold kan krypteres og gemmes i vores cloud-tjenester for at give vores brugere en sikkerhedskopi af deres indhold.
  • Vi har ikke adgang til, gennemgår eller overvåger ikke brugerindhold. Vi bruger ikke brugerindhold eller behandler det på anden måde end at stille en krypteret sikkerhedskopi til rådighed for brugeren.

Du er eneansvarlig for alt brugerindhold. OrCam kontrollerer ikke og kender ikke til indholdet af brugerindhold, og er ikke ansvarlig i forbindelse med sådant indhold.

3. Retsgrundlag for behandling af personlige oplysninger

   • Visse behandlingsaktiviteter, der udføres af os, er baseret på nødvendigheden af sådanne aktiviteter til opfyldelse af aftalen og forpligtelserne mellem os og vores brugere. Vi har f.eks. brug for dine kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger for at muliggøre køb af vores produkter. Vi har også brug for visse medicinske oplysninger om dig for at sikre, at det produkt du køber passer til dine behov.
   • Andre behandlingdaktiviteter er baseret på det grundlag, at de er nødvendige for vores legitime interesser eller en tredjeparts legitime interesser, medmindre sådanne interesser tilsidesættes af brugernes interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder.
   • Der kan være visse behandlingsaktiviteter baseret på dit samtykke til denne fortrolighedserklæring. I forbindelse med sådanne aktiviteter kan du ophæve dit samtykke ved at sende os en e-mail til: privacy@orcam.com.

Bemærk venligst, at i tilfælde af at du ophæver dit samtykke til behandling af personlige oplysninger, kan vi muligvis ikke stille nogle eller alle tjenester og produkter til rådighed for dig.

Hvis du vælger at registrere dig for at købe OrCams produkter på hjemmesiden, bliver du bedt om at give os visse personlige oplysninger, som f.eks. kontaktoplysninger og oplysninger om din tilstands karakteristika. For eksempel kan vi spørge om en bruger udover nedsat syn også lider af høretab. Vi anmoder om disse oplysninger for at fastlå, om vores produkter vil være egnet for brugeren. Når en bruger fortsætter med købsprocessen og sender disse oplysninger, vil bestemmelsen af vores produkters kompatibilitet blive foretaget automatisk. I visse jurisdiktioner defineres en s behandling af personlige oplysninger som profilering eller automatisk beslutningstagning. Hvis det er relevant for dig i henhold til gældende lovgivning, har du ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling og kan gøre det ved at sende en besked til: privacy@orcam.com.

4. Deling af personlige oplysninger med andre

  • Ikke-personlige oplysninger.

Ikke-personlige oplysninger, aggregerede og statistiske eller ellers anonyme data kan efter vores eget skøn deles uden begrænsning med tredjeparter, som f.eks. Google Analytics. Disse oplysninger indeholder ingen personlige oplysninger og bruges til at udvikle indhold og tjenester til vores brugere.

 • Personlige oplysninger

Vi deler kun personlige oplysninger under følgende begrænsede omstændigheder:

 • For at kunne levere den bedste service til dig, vil vi i nogle tilfælde (alt efter region og nogle gange alt efter modersmål) få en OrCam repræsentant (en distributør, konsulent eller anden forretningspartner) til at kontakte dig vedrørende dine henvendelser og behov. I sådanne tilfælde deler vi visse personlige oplysninger med denne repræsentant – som regel dit navn og kontaktoplysninger, men også andre relevante oplysninger.
 • Med betalingsudbydere og finansielle institutioner, der hjælper os i forbindelse med validering af betalinger og kreditkort, for at kunne behandle dine betalinger og afslutte din ordre.
 • Med tredjeparter, der hjælper os med at drive tjenestene, udføre vores forretning, udvide vores forretning eller servicere dig og til personliggørelse af din oplevelse af tjenester og produkter.
 • Ellers kun med dit forudgående samtykke.
 • For at overholde et juridisk krav til retspleje for at beskytte dine vitale interesser eller andres vitale interesser for at beskytte integriteten og sikkerheden for vores databaser eller tjenester og produkter, tage forholdsregler mod juridisk ansvar eller i tilfælde af virksomhedssalg, fusion, omorganisering, opløsning eller en lignende begivenhed, håndhævelse af gældende servicevilkår, for at imødegå svig, sikkerhed eller tekniske problemer for at beskytte mod skade på rettighederne, ejendom eller sikkerhed for OrCam, vores kunder eller offentligheden som krævet eller tilladt i henhold til loven.

5. Hvordan beskytter OrCam mine personlige oplysninger?

Alle oplysninger indsamlet af os vil blive opretholdt i tillid og beskyttet ved brug af passende databeskyttelsesmekanismer.

Vi træffer passende foranstaltninger til beskyttelse mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til personlige oplysninger, der sendes, opbevares eller på anden måde behandles af os. Vi anvender almindelige softwaresystemer og -procedurer, enten vores egne eller fra vores samarbejdspartnere, herunder sikkerheds- og tekniske procedurer til beskyttelse af dine personlige oplysninger.

 

 

6. Hvor længe gemmer OrCam mine personlige oplysninger?

Vi forbeholder os ret til at opbevare personlige oplysninger så længe som det med rimelighed er nødvendigt for at: (i) opfylde de her beskrevne formål (ii) i forsvaret eller påstanden om juridiske krav og ansvar (iii) til analyser og forbedringer af tjenester og produkter og (iv) at overholde gældende lov. Ikke-personlige oplysninger og statistiske eller anonymiserede data kan bevares af os uden begrænsninger.

7. Hvad kan jeg gøre for at kontrollere mine personlige oplysninger?

Der er flere måder, hvorpå du kan have kontrol over dine personlige oplysninger indsamlet af os underlagt gældende lovgivning.

 • Gennemgang og ændring af dine personlige oplysninger. Du har ret til at gennemgå dine personlige oplysninger. Du kan udøve denne ret ved at sende os en anmodning omhandlende dine personlige oplysninger til: privacy@orcam.com. I det tilfælde at personlige oplysninger er forkerte eller forældede, kan du opdatere og rette disse oplysninger ved at give os en notifikation herom. Du kan bede os om at modtage en kopi af de personlige oplysninger, vi har om dig.
 • Ret til sletning og begrænsning. Du har også ret til at anmode om sletning eller begrænsning af dine personlige oplysninger, og vi vil overholde sådanne anmodninger i det omfang det kræves i henhold til gældende lovgivning.
 • Personlige oplysninger, der kan overføres til personlige oplysninger. I det omfang der gælder for dig og for tjenester og produkter, kan du anmode om at overføre dine personlige data, og vi vil overholde sådanne anmodninger i det omfang det kræves i henhold til gældende lovgivning.
 • Ændringer til tidligere indgivet samtykke. I tilfælde, hvor vi behandler dine personlige oplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagetrække samtykket. I tilfælde, hvor vi bruger dine personlige oplysninger til legitim forretningsinteresse, kan du til enhver tid protestere mod behandlingen af dine personlige oplysninger.
 • Hvis du ikke kan finde sådanne handlinger på vores hjemmeside, i vores applikation, på sociale medier eller på anden vis, så kan du kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger.

Du har også ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed i forbindelse med bekymringer, du måtte have med hensyn til dit privatliv og dine personlige oplysninger.

8. Vil Orcam overføre mine personlige oplysninger internationalt?

Vores databaser er i øjeblikket placeret i USA.

Nogle af vores behandlingsaktiviteter foretages i Israel. Bemærk venligst, at Europa-Kommissionen har fastslået, at staten Israel sikrer et tilstrækkeligt niveau af privatlivets fred og databeskyttelse, derfor er overførslen af personoplysninger til Israel lovlig og i henhold til GDPR kræves der ikke nogen særlig tilladelse.

Enhver videre overførsel af personoplysninger uden for EØS til et tredjeland (bortset fra Israel) skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder ved at yde passende beskyttelse eller på anden måde gennemføre passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af vores brugers privatliv.

9. Personer under 16

Vores websted, app Tjenester og produkter er beregnet til et generelt publikum og er ikke rettet mod personer under 16 år. Hvis en forælder eller værge bliver opmærksom på, at hans eller hendes barn har givet os personlige oplysninger uden deres samtykke, skal han eller hun straks kontakte os. Vi indsamler og anmoder ikke bevist om personlige oplysninger fra personer under 16 år. Hvis vi bliver opmærksomme på, at en person under 16 år har givet os personlige oplysninger, sletter vi disse oplysninger fra vores databaser.

10. Gældende lovgivning

Bestemmelserne i denne meddelelse vedrørende forhold, der er reguleret under GDPR, finder kun anvendelse ved behandling af personlige oplysninger, der er underlagt GDPR i overensstemmelse med de anvendelsesbestemmelser, der er indeholdt heri. Hvis GDPR ikke gælder for behandlingen af dine personlige oplysninger, gælder nogle af ovenstående bestemmelser måske ikke for dig.

Som beskrevet i denne erklæring, kan vi fra tid til anden ændre denne erklæring. Vi vil imidlertid ikke fravige rettigheder, du har under denne erklæring eller gældende lovgivning uden dit forudgående samtykke.

11. Hvordan kan jeg kontakte OrCam?

Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedserklæring eller vores indsamling af personlige oplysninger, bedes du kontakte os på følgende e-mail-adresse:

privacy@orcam.com

OrCam Technologies Ltd.