Övervinna lässvårigheter med ny teknologi

2020-01-01 | Av Orcam Staff

share facebook share twitter share linkedIn share whatsApp
Övervinna lässvårigheter med ny teknologi - OrCam

För bara några decennier sedan hade personer med lässvårigheter inga om ens några tillgängliga lösningar för att förbättra sin vardag. Idag har våra teknologiska framsteg nått nya höjder och skapat lösningar som tidigare ansetts onåbara. Nästan varje fysiskt begränsat tillstånd har för närvarande flera lösningar som möjliggör en mer självständig livsstil. Dessa lösningar kanske inte löser alla utmaningar och ger ett fullständigt oberoende, men de hjälper människor att öka deras livskvalitet.

Vad är lässvårigheter?

Man With Hand on Temple Looking at Laptop. The man has a frustrated look on his face, while he is looking at the screen.

Enligt Wikipedia är en lässvårighet ett ”tillstånd där en person visar svårigheter att läsa.” Personer med lässvårigheter kan oftast läsa, dock i långsam takt och har svårt med långa texter eller komplexa ord. I andra fall kan människor med lässvårigheter knappt läsa överhuvudtaget. Det mest problematiska av dessa förhållanden är när personer med dessa svårigheter inte kan läsa alls. De flesta av oss börjar läsa i grundskolan, som sedan blir en sak man gör varje dag i skolan ända upp till gymnasiet och universitet. Under hela denna tid kan vissa barn ha svårt att läsa. Denna svårighet beskrivs som Dyslexi.

Wikipedia beskriver dyslexi på följande sätt; “Dyslexi, även känd som en lässvårighet, kännetecknas av problem med läsning trots en normal intelligens.” Som denna definition antyder kan mycket intelligenta personer och till och med genier ha dyslexi. Här är en lista över tio av av de smartaste människorna som levt under de senaste tvåhundra åren som hade dyslexi. Med denna information kan du vara säker på att en persons intelligens eller kreativitet fortfarande kan vara mycket hög även om de har dyslexi.

Effekter på vardagen

När vi hör begreppet funktionshinder, tänker vi vanligtvis på personer som är handikappade, hörsel- och synskadade eller med andra former av funktionsnedsättningar. En lässvårighet begränsar livet för människor som har det. Precis som med alla andra begränsningar, svårigheter eller funktionshinder, tänker inte människor som inte har den svårigheten i sitt liv på den som ett funktionshinder. Vi lever i en värld där text beskriver och förklarar det mesta vi har att göra med. Vi läser artiklar, manualer, böcker, gatuskyltar, menyer på restauranger, ingredienserna i maten vi köper, formulären vi behöver fylla i hos doktorn etc.

Att läsa är en handling vi ständigt utför och den är en väsentlig nödvändighet för att leva i vår moderna värld. Människor som inte kan läsa måste ständigt lita på hjälp och assistans av andra. I vissa fall, som på busshållplatser, informationscentrum och liknande, finns det ofta knappar för ljudinformation. Utan den typen av hjälp är mänsklig och digital assistans det enda som finns tillgängligt.

Digital Audio Assistans

Den mesta av informationen vi får idag kommer via datorer, surfplattor och smartphones. Nästan varje ny enhet har ett alternativ för att muntligt läsa upp den information du vill ha från enheten (som Google Home, Amazon Alexa, etc.). Den mesta av information som människor söker är via sökmotorer. Att begära den informationen muntligt är dock bara ett steg i processen.

Det andra steget är att få tillgång till informationen genom att få den uppläst. Det finns för närvarande enheter som kan läsa all digital eller tryckt text högt. Den mest avancerade enheten som utför textuppläsning är OrCam MyEye 2 . Denna enhet gör det möjligt för personer med lässvårigheter att få tillgång till all information de behöver vart som helst och närsomhelst, även utan internetuppkoppling. Tillgängligheten till textuppläsning utan internetuppkoppling gör det möjligt för användare att läsa böcker utomhus, navigera sig på stadens gator, läsa menyer på restauranger med mera, vart dom än är i världen.

Att handla självständigt

Grocery Cart filled With Items. To either side of the cart, across the aisle are shelves filled with products of deiiferent kinds, colors and sizes..

En av de mest väsentliga textläsningsaktiviteterna är när man handlar mat och hemvaror i livsmedelsbutiker. Vi har ett sådant brett utbud idag att vi kan välja mellan oändligt många märken och produkter. Alla dessa produkter använder många olika ingredienser och material för att tillverka dem. Även för personer utan lässvårigheter kan mängden information på varje produkts förpackning vara överväldigande. När man lever med matkänslighet eller kemiska allergier ökar behovet av att läsa produktinformation. Med hjälp av teknik kan shopping göras oberoende av vem som helst och med alla nivåer av läsförmågor utan att missa viktig information.

Sysselsättning genom teknik

Close-up Photo of Man Wearing Black Suit Jacket Doing Thumbs Up Gesture

Ett av de mest utmanande hinder för personer med lässvårigheter är jobb. Med utvecklingen av teknik kräver nästan varje kontorsjobb ständig läsning. Därför har personer som har svårt att läsa text färre jobb de kan utföra. Men när läsapparater finns tillgängliga för att läsa instruktioner eller träningsmaterial, blir det färre hinder för personer som har svårt att läsa att få jobb. Utbildning inom akademiska avancerade yrken kräver att man lär sig en betydande mängd textinformation under åren man studerar. En av de mest intensiva utbildningarna när det gäller textläsning en juristutbildning. Men nu, med hjälp av textläsare kan elever lättare avsluta sin juristutbildning.

Med utvecklingen av teknik blir lässvårigheter som brukade hålla människor tillbaka i livet nu en mindre bestämmande faktor i deras utbildnings och karriärmöjligheter. I allmänhet tillåter dessa framsteg människor med lässvårigheter att ha mer självständighet i sitt dagliga liv, oavsett deras läsförmåga.

Fyll i formuläret nedan för att lära dig mer om de mest avancerade hjälpmedlen för personer med lässvårigheter.