Dyslexi hos vuxna: en fördel, inte en begränsning

2020-01-14 | Av Orcam Staff

share facebook share twitter share linkedIn share whatsApp
Dyslexi hos vuxna: en fördel, inte en begränsning - OrCam

När vi tänker på personer med dyslexi, tänker vi oftast på människor som har svårt att läsa eller skriva. Som barn undervisas de och testas på ett annat sätt än barn utan läs- och skrivsvårigheter. Dessa barn växer och har med samma läs- och skrivproblem som vuxna. Därför är dyslexi hos vuxna lika vanligt som hos barn, med tanke på att symptomen inte försvinner över tid. Å andra sidan kan vuxna vara bättre utrustade för att leva med dyslexi än vad barn är.

Barn med dyslexi

En av de mest påverkande effekterna på barn med dyslexi är den sociala aspekten. När barnen märks som olika och ofta separeras i mindre klassrum, känner de sig i allmänhet annorlunda eller mindre kapabla än resten av barnen i deras ålder. Dyslexi hos vuxna har inte samma sociala konsekvenserna som för barn eller tonåringar. Hos barn ger denna särbehandling ofta känslor av otillräcklighet eller utanförskap. Vanligtvis är vuxnas sociala val inte baserade på vem som är i din klass eller vad dina läs- eller skrivfunktioner är. De flesta vuxna har en bättre förståelse för att människor skiljer sig från varandra och de låter inte andra människors förmågor påverka deras omdöme om dem.

Enligt International Dyslexia Association diagnostiseras 3-5% av skolpopulationen med dyslexi. En av de mest märkbara egenskaperna hos barn med dyslexi är deras förmåga att utveckla innovativa och unika metoder för att hantera sin dyslexi. Tyvärr ser de flesta av oss i samhället fortfarande dyslexi som en “läsningssvårighet” istället för en “tänkande förmåga.” Barn med dyslexi visar ofta starka tecken på kreativitet, bra minne och påhittiga strategier för sitt tänkande. De ser ofta den stora bilden och är mycket mer nyfikna än den genomsnittliga eleven. Medan de flesta studenter försöker att svara på frågan, försöker elever med dyslexi förstå varför den ställs och vilka utkomster olika svar har. Detta visar ofta en högre nivå av nyfikenhet och en utveckling av hjärnan som inte är lika vanlig hos andra elever.

Placering i klasser och jobb

Barn som växer upp med dyslexi kan vara mer förberedda på livet och dess utmaningar. Svårigheterna som de möter i ung ålder i skolan hjälper dem att utveckla starka lärande och mentala förmågor. När vuxna som en gång var helt vanliga studenter möter utmaningar som dessa möter de dem oftast för första gången. Människor som har mött dessa svårigheter under sina skolår är bättre utrustade för att möta dem igen.

I skolan finns det vanligtvis bara några klassrum där barnen är placerade. Lektionerna blir baserade på barnens inlärningsförmågor så att de flesta eleverna kan lära sig i samma takt som sina klasskamrater. I de flesta fall finns det låga, genomsnittliga och höga nivåer av inlärningsförmågor. På samma sätt som barnen fördelas mellan klassrummen placeras vuxna i olika jobb och yrken. Idag definierar dyslexi hos vuxna inte tillgängliga karriärer som den en gång har gjort. Själva idén att man ska lägga särskild uppmärksamhet på elever med inlärningssvårigheter är några decennier gammal.

Idag finns barn och vuxna med dyslexi på alla utbildningsnivåer, inklusive studenter som tagit examen från Harvard. De finns också i alla typer av yrken. Vuxna med dyslexi finns i varje yrke som kräver en hög grad av intelligens och avancerad inlärningsförmåga. Dessa yrken inkluderar forskare, ingenjörer, advokater, läkare och många fler. En av de främsta orsakerna till detta är den förändring som utbildningssystemet har genomgått för att ge relevant stöd och utbildningsmaterial för elever med dyslexi. Från och med grundskolan har elever med dyslexi lärt sig att tro tillräckligt på sig själva för att kunna nå framgång inom skola och på arbetsmarknaden.

Dyslexins styrka hos vuxna

Varje lässvårighet och inlärningssvårighet kan senare visa sig vara en välsignelse i förklädnad. Barn med dyslexi måste lära sig att tänka och utföra olika uppgifter annorlunda och med mer svårighet. I många jobb i dag är det bra och man blir en tillgång genom att man tänker annorlunda och ofta kreatict.t. Medan de flesta tänker på samma sätt och har lärt sig att tackla frågor på liknande sätt, är de som har dyslexi mer innovativa och tänker utanför ramarna när det en gång ansågs vara en begränsning, kan Dyslexi hos vuxna nu ofta visa sig vara en stor fördel,

Dessutom måste barn med dyslexi utveckla förmågan att tro på sig själva mycket mer än andra elever. Barn som blir placerade i klasser med medel till hög inlärningsförmåga klassas inte som mindre begåvade. Den mentala kampen som ett barn med dyslexi måste gå igenom resulterar ofta i att de senare får en stark självkänsla oavsett andras åsikter om dem. Att de utvecklar ett självförtroende är avgörande för att de ska komma igenom livets utmaningar i framtiden.

Bland de mest innovativa uppfinnarna i historien var mer än ett fåtal dyslektiker. Listan innehåller Isaac Newton , Albert Einstein , Thomas Edison och många andra. Var och en av dessa tre gjorde vetenskapliga genombrott som ansågs vara revolutionerande i sin tid. Detta bevisar påståendet att personer med dyslexi är begåvade med s mer unika och innovativa sätt att tänka.

 Hjälpsamma läsverktyg

Det skulle förmodligen inte överraska dig att de mest användbara verktygen för människor som lever med lässvårigheter är tekniska apparater. Personer med dyslexi kan använda läsapparater för att kompensera för sina lässvårigheter. Utmaningarna med dyslexi hos vuxna kan mildras med hjälp av teknikdisplay. OrCam MyReader 2 kan läsa alla tryckta eller digitala texter direkt. Textläsning är den största utmaningen som människor med dyslexi har.

När de väl använder en enhet som läser för dem förbättras därför deras läsfunktioner. Genom att använda den här enheten öppnas dörrar för studenter med dyslexi och professionella över hela världen. Det hjälper till att minska klyftan mellan möjligheter och jämlikhet för personer med dyslexi. OrCam MyReader 2 är den mest avancerade enheten som gör det möjligt för personer med dyslexi att uppnå mer i livet med hjälp av tekniska hjälpmedel.