Läshjälpmedel för dyslexi når nya horisonter

2020-01-28 | Av Orcam Staff

share facebook share twitter share linkedIn share whatsApp
Läshjälpmedel för dyslexi når nya horisonter - OrCam

Tack vare läshjälpmedel för dyslexi har livets utmaningar och motgångar för personer med dyslexi minskat avsevärt. För bara några decennier sedan upplevde barn och vuxna med dyslexi flera svårigheter i skolan, på jobb och i deras vardag. De två främsta anledningarna till detta är en förändring i samhällets fördomar om dyslexi och tillgången till avancerade tekniska lösningar.

Förändringar av uppfattningar om och vad dyslexi innebär

Girls on desk looking at notebook while one of them is writing on it.

Skolor, Universitet och lärare har förändrat sin uppfattning om dyslexi. Detta är inte bara ett resultat av hjälpmedel som getts till studenter med dyslexi, akademiska studier och forskning har också haft ett stort inflytande. Forskning och studier har gjorts under de senaste decennierna för att kunna förstå dyslexi. Lärare och de flesta människor i vårt samhälle brukade se dyslexi som ett slags handikapp som innebar en lägre intelligensnivå som hindrade elever från att kunna läsa ordentligt. Idag har detta antagande visat sig felaktigt. Dyslexi har idag bevisats av forskning och vetenskap, som ett tecken på förbättrad kreativitet och en bättre problemlösningsförmåga.

Läshjälpmedel för dyslexi

Under de senaste tjugo till trettio åren har vi sett en teknikutveckling som aldrig förr. De flesta i vårt samhälle upplever dessa framsteg med bättre elektronik och ”Internet Of Things” som livsstilsförbättringar. Dessa är bara ett fåtal exempel på den nya teknik som finns tillgänglig för oss idag. Teknologisk innovation används inom energi, jordbruk, transport, företag och många andra industrier.

Den medicinska industrin är en av de största områderna som använder sig av ny teknik. Den används inte bara för att forska om nya läkemedel och för att förbättra logistik och tillvägagångssätt på sjukhus, den används också för att utveckla och förbättra hjälpmedel. Hjälpmedel för dyslexi är bara en av de många typerna av kategorier som förbättrar livskvaliteten för sina användare. De är också tillgängliga för personer som har svårt att röra sig, kognitiv nedsatthet, hörselskador, synskador och många fler.

En helt ny skolupplevelse

Two boys smiling and sitting at a desk piled with books and learning materials

Dessa teknologiska framsteg och assisterande hjälpmedel har utvecklat en helt ny   skolupplevelse för elever med dyslexi och lässvårigheter. Det största skälet för denna utvecklingen i skolan är den utökade kapaciteten som denna teknik och hjälpmedel ger. Den absolut viktigaste funktionen inom hjälpmedel för dyslexi är textläsning. I och med denna funktionen kan elever nu som har dyslexi läsa vad som helst. De kan läsa från läroböcker, läsplattor, datorer och andra digitala platser. De kan till och med läsa skyltar runt om i skolan. Detta skapar en likvärdig nivå av akademisk prestation för studenter med dyslexi. De upplever till och med en boost av arbetsmoral och känsla av högre prestation när de använt dessa hjälpmedel.

OrCam MyEye 2

OrCam MyReader 2 connected to a pair of glasses on an open book

De mest effektiva och behändiga hjälpmedlen är de som är bärbara. Bärbara hjälpmedel gör att du har händerna fria hela tiden när du använder dem. De gör också att elever som bär dem lätt smälter in i skolan utan att dra någon som helst uppmärksamhet till enheten. OrCam MyEye 2 är det mest avancerade bärbara hjälpmedlet för personer med dyslexi och lässvårigheter. De flesta enheter kräver att eleverna scrollar längs en sida med text, rad för rad för att kunna läsa den. Detta är inte bara tidskrävande och frustrerande, det drar också uppmärksamhet till eleverna när de använder den.

OrCam MyEye 2 kräver bara en handling för att en hel sida eller digital websida ska läsas upp för eleverna som använder den. Detta gäller för tryckta läroböcker och dokument, digitala platser som datorer, surfplattor och smartphones, men även skyltar och anslagstavlor. Med hjälp av en enda pekgest börjar enheten läsa hela sidan eller den digitala sidan. Handgest kan också stoppa läsningen. Anslutning till Bluetooth-hörlurar är tillgängligt för att användaren diskret ska kunna lyssna plus att den gör att den kan användad diskret. Den kräver ingen internetuppkoppling, så eleverna kan använda den när som helst och vart som helst.

Fler arbetsmöjligheter

photo of person holding black pen pointing at documents on a desk

De funktioner och kompetenser som finns tillgängliga för elever med dyslexi kan också hjälpa till i deras strävan efter fler karriärsmöjligheter. Det första hindret för många med dyslexi är att ta examen, många jobb kräver att man har en avslutad akademisk utbildning för att ens bli övervägd som kandidat i en anställningsprocess, en av de största utmaningarna för personer med dyslexi som försöker att ta sin examen är deras lässvårighet. För att ta examen krävs det att man ska kunna hantera och läsa mycket text både på papper och online. Med hjälpmedel kan studenter med dyslexi lättare hinna med sina läsuppgifter och fullfölja sin examen utan svårigheter. När de har fått sin examen på detta sätt kan de sedan använda samma hjälpmedel för att läsa igenom hela sin karriär.

Användbarhet i vardagen

A woman sitting at a table in restaurant reading the menu

Utmaningarna med lässvårigheter för personer med dyslexi upplevs också i deras personliga liv. Att läsa böcker, tidningar och tidskrifter är inte lätt för personer med dyslexi. Till och med att gå till restauranger och kaféer kan vara en utmaning där menyer med skriftlig information om vad som erbjuds kan förhindra personer med dyslexi från att kunna beställa själva. Även en sån enkel sak som att handla mat kan kräva att du läser produktinformationen eller ingredienserna på en vara.

Att använda hjälpmedel för dyslexi som OrCam MyEye 2 ger den bästa lösningen för att komma över alla dessa svårigheter. Textläsning, produktidentifiering och till och med läsning av streckkoder är tillgängliga. Detta underlättar livet för personer med dyslexi i deras vardag. Tillgång till skriftlig information kommer att bli tillgängligt direkt när de behöver det.