Acum poți primi OrCam MyEye 2 gratuit

Compania OrCam Technologies a fost înființată în 2010, cu misiunea de a valorifica puterea vederii artificiale prin încorporarea unei noi tehnologii într-un aparat portabil, menit să îmbunătățească viețile persoanelor nevăzătoare sau slab văzătoare, care citesc cu dificultate. OrCam MyEye 2, cea mai recentă generație de produse OrCam, descarcă aici a fost lansată în 2017. OrCam MyEye 2 este cel mai avansat dispozitiv asistiv din lume pentru persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere. Citește texte, recunoaște fețe, identifică produse și multe altele.

Dispozitivul OrCam MyEye 2 poate fi acum obținut gratuit.

Află în continuare mai multe detalii despre cum poți beneficia de această oportunitate.

În cadrul Strategiei Naționale “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități 2016- 2020” România s-a angajat să mobilizeze resursele necesare pentru eliminarea barierelor, astfel încât nicio persoană cu dizabilități să nu fie discriminată, marginalizată, exclusă sau abuzată, iar alegerile si aspirațiile să îi fie respectate și sprijinite.

O măsură specifică în acest sens o reprezintă și “Procedura de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate”, aprobată prin Ordin al Guvernului publicat în Monitorul Oficial al României nr. 258 din 03 aprilie 2019.

Împreună cu Metodologia de acordare și distribuire a voucherelor, aprobată prin Ordin al Guvernului publicat în Monitorul Oficial al României nr. 804 din 03 octombrie 2019, textul de lege stabilește condițiile de eligiblitate pentru beneficiarii persoane cu dizabilități, detaliază categoriile de tehnologii care pot fi achiziționate cu ajutorul voucher-elor de subvenție, prezintă documentația necesar a fi întocmită, conține formularele tip de utilizat, stabilește etapele, responsabilitățile și documentele aferente acestui proces.

Persoanele cu dizabilități care îndeplinesc condițiile legale vor putea depune dosarele pentru a primi tehnologia asistivă pe care o doresc la Birourile Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul/ sectorul în evidența căreia se află ( descarcă lista care conține datele de contact aici ).

OrCam MyEye 2, ochelarii inteligenți, utili deopotrivă nevăzătorilor și slab văzătorilor, este dispozitiv medical acreditat în România și îndeplinește toate condițiile pentru a fi cuprins în Lista furnizorilor de tehnologii asistive agreați în cadrul Procedurii de acordare a voucher-elor.

CINE POATE BENEFICIA DE ACEASTĂ SUBVENȚIE?

Persoanele îndreptățite să beneficieze de acest ajutor sunt persoanele adulte încadrate în grad de handicap grav, accentuat, mediu sau ușor care beneficiază de măsuri active de ocupare.

Acestea vor depune la registratura sau la adresa de e-mail către Direcția generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, la nivel judeţean, respectiv local al sectoarelor municipiului Bucureşti în evidenţa căreia se află, spre evaluare și aprobare de către Agenția Națională a Persoanelor cu Dizabilități, un dosar care va cuprinde următoarele elemente:

1/ Cererea pentru acordarea voucher-ului ( descarcă aici ).

2/ Copie carte/ buletin de identitate.

3/ Copie certificat de încadrare în grad de handicap și anexa acestuia.

4/ Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces ( descarcă aici ). 5/ Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă ( descarcă aici ) acordate de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă / Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în condițiile legii, stabilite în funcție de nevoile individuale, însoțit de planul individual ( descarcă aici ) SAU, după caz. 6/ Formular privind acordul de a fi inclus în Lista cu persoanele cu dizabilități care pot fi înregistrate în baza de date a AJOFM/ ANOFM în vederea furnizării serviciilor de informare, consiliere profesională, profilare și mediere ( descarcă aici ). 7/ Angajamentul referitor la obligația de a nu înstrăina produsul achiziționat în baza voucher-ului ( descarcă aici ), de a depune toate eforturile pentru a se angaja și de a transmite chestionarul de evaluare a satisfacției beneficiarului către Agenția Națională a Persoanelor cu Dizabilități ( descarcă aici ).

Programul de subvenționare se va desfășura pe o perioadă de 3 ani. Principiul acordării este “primul venit, primul servit” înăuntrul celor aproximativ 160 milioane de lei puse la dispoziție. O persoană poate beneficia de subvenție o singură dată în acești 3 ani.

Informațiile despre program sunt disponibile și pe pagina Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități