מדיניות הפרטיות - OrCam

מדיניות הפרטיות

אתר אינטרנט זה הוא רכושה הבלעדי של אורקם טכנולוגיות בע"מ (אורקם"). התכנים המתפרסמים באתר זה, לרבות אך לא רק, חומרים, מסמכים, תמונות, תכני שמע, סרטונים, סימנים מסחריים, חומרים מוגנים בזכויות יוצרים, תכנים גרפיים, סמלי לוגו, עיצובים וכל מידע נוסף המסופק באתר זה או ממנו (להלן, "תוכן"), מיועד למידע בלבד עבור לקוחות, משקיעים, ספקים ועובדי אורקם. אורקם אינה מעניקה רישיון לאף אחד להשתמש או לנצל שום חלק מהתוכן. אסור לשכפל, להפיץ או לנצל בכל דרך אחרת שום חלק מהתוכן, באופן מקוון או מודפס, ללא קבלת רשות מראש ממנהל האתר www.orcam.com.

אין בתוכן כדי להוות המלצה להשקעה או לפעילות פיננסית. אורקם אינה מחויבת להבטיח גישה ללא הפרעות לאתר וכן אינה מחויבת לוודא כי התוכן שבאתר האינטרנט מדויק, שלם עדכני או עכשווי, נטול אי-דיוקים, שגיאות, נטול שינויים שנערכו על ידי צד שלישי, וירוסי מחשב או רכיבים מזיקים נוספים. אורקם רשאית לשנות, להסיר, לשפר או לשנות את התוכן בכל דרך אחרת בכל עת.

תוכן הכלול בהיפר-קישורים המוחזקים על ידי צדדים שלישיים ומופיע באתר זה, אינו בשליטתה של אורקם ואורקם אינה אחראית לתוכן של אתרים אלה, וכל גישה לאתרים מקושרים אלה היא באחריותו הבלעדית של המשתמש.

כל האינטרסים והזכויות הקשורים לזכויות היוצרים לתוכן או בקשר אליו, הם רכושה של אורקם ואסור להשתמש בהם ללא קבלת רשותה של אורקם מראש ובכתב.

מוצרי אורקם נמצאים עדיין בתהליך פיתוח, וכל סרטון או מידע אחר באתר זה מיועדים למטרות המחשה בלבד. תכונות ופונקציות מסוימות המתוארות באתר נמצאות עדיין בתהליך פיתוח וייתכן שאינן זמינות במוצר שרכשת. אין אנו מאחסנים פרטי כרטיס אשראי וכן אין אנו משתפים פרטים של לקוחות עם צדדים שלישיים כלשהם. המכשירים של אורקם מיועדים לשפר את חיי היומיום של אנשים בעלי מגבלות ראייה. אין הם מהווים תחליפים לשיטות או לדרכי סיוע קיימות ואין לסמוך עליהם בנסיבות שיש בהן סיכון חיים או בריאות או כאלה שעלולות לגרום להפסד כספי.

אנא מלאו את הטופס ונשמח ליצור אתכם קשר בהקדם.

הפרטים שלך